Co je arteterapie?

Arteterapie je jedním z psychoterapeutických postupů, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky. I když je upřednostňováno malování, já pracuji také s keramickou hlínou, dřevem a různými dalšími materiály. Nejde o dokonalé výtvarné dílo, ale o proces tvorby, do kterého když se člověk dostane, může paralelně změnit něco i ve svém vlastním životním procesu. Arteterapie (terapie uměním, artpsychoterapie) je určena pro každého, kdo by rád skrze výtvarný projev více poznal sám sebe.


Arteterapie nás vede k autenticitě, vnitřní rovnováze a k pocitu vnitřního naplnění, jelikož v okamžiku tvorby jsme skuteční. Může probouzet sebeuzdravující potenciál skrytý v každém z nás.


Arte je vhodná pro každého člověka, který chce výtvarně tvořit a otevřít se na cestě sebepoznání.


Zaměřuji se jak na děti (od 8 let), tak i na dospělé.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky